Gulbenes pilsētas portāls

SIA "Gulbenes nami"

DrukātKomentāru skaits: 0

Nosaukums

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Rīkotājdirektors

SIA "Gulbenes nami"

Gaitnieku 1b,
Gulbene
LV - 4401

64473457

Ilgvars Kalmanis


SIA "Gulbenes nami" darbības virziens - dzīvokļu fonda objektu un to teritoriju uzturēšana un labiekārtošana. "Gulbenes nami" ir Gulbenē lielākais namu apsaimniekotājs.

Gulbenē privatizēti apmēram 70% dzīvojamā fonda - vairākas daudzdzīvokļu mājas pilnībā, bet citas daļēji. Tāpēc uzņēmuma pienākumos vairs neietilpst atbildība par ēku sakārtotību - tagad par to jādomā pašiem iedzīvotājiem - dzīvokļu īpašniekiem. Uzņēmums veic tikai līgumā noteiktos darbus, atbilstoši finansu resursiem, kas tiek iemaksāti par īri un apsaimniekošanu katrai mājai atsevišķi. Iedzīvotāji veic pasūtījumu, bet uzņēmums to izpilda.

Uzņēmums informē iedzīvotājus, kādi darbi būtu veicami namā tuvākajā laikā, kā arī par šo darbu veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu. Tikai iedzīvotāju pašu ziņā ir: uzkrāt līdzekļus, palielinot ikmēneša maksājumus, vai ļaut namam iet postā, un vēlāk, kad situācija jau būs kritiska, piespiedu kārtā remontā ieguldīt jau daudz lielākus līdzekļus.

Ja kāda konkrēta darba veikšanai mājas fondā ir uzkrāta vismaz 1/3 nepieciešamās summas, iespējams slēgt vienošanos par darbu izpildi un vēlāk parādu atmaksāt apsaimniekošanas uzņēmumam.

Atpakaļ