Gulbenes pilsētas portāls

Gulbenes Kultūras centrs

Drukāt

Apraksts

Gulbenes kultūras centrs organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, saglabā un aizsargā tautas tradicionālo kultūru, veicina tās līdzsvarotu attīstību, iekļaujas savas pilsētas, novada, valsts kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs, prezentē savu darbu ārpus savas valsts robežām, organizē teātru izrādes un koncertus, valsts svētku, kultūrvēsturisko un sadzīves tradīciju, kā arī izklaides pasākumus.


Informācija: direktors Egons Kliesmets - t.64473110; 29465751, direktora vietniece mākslinieciskajos jautājumos Ineta Meldere - t.64473335, 20244882.

Atpakaļ