Gulbenes pilsētas portāls

Sadarbības partneri

Drukāt

No 1993. gada Gulbenes pilsētai ir sadarbība ar Temas komūnu Dānijā. Sadraudzība notiek galvenokārt kultūras, izglītības un sporta jomā.

Temas komūnā dzīvo apmēram 7000 iedzīvotāju. Temas komūna (jeb pašvaldība) ir viena no vairākām Orhusas rajona komūnām. Četros gados reizi Temas iedzīvotāji (arī Dānijas nepilsoņi) vēlē komūnas valdi 11 cilvēku sastāvā. Temas komūna sastāv no Temas pilsētas un vairākiem ciemiem. To ir 17, bet tās nav pašvaldības: Bryrup (Brurupa), Gjessø (šie divi ir lielākie), Sepstrup, Asklev, Fogstrup, Hjøllund, Vrads, Løve, Velling,Vinding, Katrinedal, Salten, Salten Skov, Knudlund, Rodelund, Frišolm (Frīsholma).

Temas komūna ir mežiem bagātākā pašvaldība Dānijā. Komūnā ir: divas bibliotēkas - viena Temas pilsētā, otra Bryrupas ciemā, seši bērnudārzi un vairākas silītes, kurās katrai auklei uzraudzībā ir ne vairāk kā pieci bērni vecumā līdz trim gadiem. Šīs silītes ir iekārtotas katrai auklei mājās. Komūnā ir trīs skolas - Temas jeb Frīšolmas skola (9 vai 10 klases, pēc izvēles), Bryrupas skola (9 klasīga) un Gjesso skola (7 klasīga). Vidusskolas vai ģimnāzijas Temā nav. Tā ir Silkeborgā, kas atrodas 10 km no Temas. Darbojas viens skolēnu vakara klubs, viens dienas klubs, trīs skolēnu dienas klubi Frīšolmas skolas paspārnē, kā arī divi klašu klubi (tajos pieņem bērnus tikai no zināmām klasēm) - viens Bryrupā, viens Gjesso. Mākslas skola darbojas, bet ne kā patstāvīga iestāde, jo tai nav savu telpu, pasniedzēji nāk un māca bērnus, kas vēlas, Temas, Bryrupas un Gjesso skolā. Pēc tāda paša principa darbojas arī Temas mūzikas skola. Komūnā ir piecas luterāņu draudzes: Bruirupā, Temā, Brandē, Vindingā un Vrasā. Izveidots vietējās vēstures arhīvs un vēstures muzejs. Darbojas septiņas veco ļaužu mājas, kurās visām kopā ir 98 dzīvokļi. Ir divas poliklīnikas - Temā un Bryrupā (ļoti liela slimnīca ir Silkeborgā), ergoterapeitiskais kabinets, fizioterapijas kabinets, divas zobārstniecības klīnikas (Temā un Bruirupā) plus vēl skolu zobārstniecības kabineti, divas sociālās „pāraudzināšanas“ mājas (pārvalde viena) - dzērājiem, narkomāniem, utt, cilvēkiem, kas savas uzvedības dēļ slikti iekļaujas sabiedrībā, pansionāts cilvēkiem ar garīgo aizturi, veterinārā klīnika, zirgu hospitālis. Komūnā ir zemessargu nodaļa, policijas iecirknis (viens dežurējošais policists, vajadzības gadījumā tiek izsaukta policija no Silkeborgas), kā arī glābšanas/ātrās palīdzības stacija dažādiem negadījumiem. Bruirupā atrodas tūrisma birojs, ir trīs kempingi, septiņi sporta laukumi, divas sporta halles (Temā un Bryrupā) un peldbaseinu komplekss.

Temas komūna ir sens Gulbenes sadraudzības partneris. 1992.gada 19.septembra „Dzirkstelē” publicēta informācija un fotogrāfija par Temas komūnas delegācijas pirmo viesošanos Gulbenē, kad arī sākās sadarbība. „Dzikstele” citēja toreizējā Temas mēra Nilsa Malholma teikto: ”Esmu pārliecināts, mūsu pilsētas kļūs par sadraudzības partnerēm. ...Ceram, ka politiskās pārmaiņas jūsu valstī ies demokrātijas ceļu un ka mūsu sadarbību varēsim vērst plašumā un dziļumā.” Līgums par sadraudzību tika noslēgts 1993.g.30.aprīlī. Pa šiem gadiem notikuši vairāki apmaiņas braucieni lielākām un mazākām grupām. Temā ir viesojušās pilsētas delegācijas toreizējo mēru Līgas Zitānes un Mārtiņa Kokara vadībā, dejotāji no „Ratiņa” un „Jāņabērniem”, kultūras darbinieki, mūziķi, skolotāji, mediķi.

Pirms 10 gadiem 1997.gadā notika Dāņu kultūras dienas Gulbenē ar plašu un interesantu programmu.

Lai gan ar 2007.gada 1.janvāri, pēc reģionālās reformas valstī, Temas komūna vairs neeksistē, jo ir iekļauta lielākā pašvaldībā, abi pašvaldību mēri ir vienojušies arī par turpmākām sadarbības iespējām.

 

Gulbenes novada sadarbības partneri:

Lai veicinātu novada attīstību, ir noslēgti sadarbības līgumi ar partneriem Kenčinas rajonu, Polijā un Pleskavas rajonu, Krievijas Federācijā. 2005.gadā parakstīts nodomu protokols par sadarbību ar Rietavas rajonu Lietuvā un 2006.gadā noslēgts sadarbības līgums ar šo pašvaldību. Uzsākta sadarbība ar Igaunijas Republikas Rāpinas pašvaldību, Norvēģijas Tinset (Tynset) pašvaldību un pilsētas pūtēju orķestri, Ļeņingradas apgabala Muzeju apvienību un Sankt – Pēterburgas Kultūras koledžu, Krievijas Federācijā. Ar šo valstu pašvaldībām tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī sporta un kultūras aktivitātes. Notiek kopēju projektu realizācija.

Atpakaļ