Gulbenes pilsētas portāls

Iedzīvotāju pieņemšana, iesniegumi, informācija par pašvaldību

Drukāt

Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Jānis Naglis (64472985, 26427273, e-pasts  janis.naglis @gulbenesdome.lv) 

 • Nodrošina, vada, plāno un organizē pārvaldes darbu
 • Atbild par pārvaldē sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību
 • Pieņem iedzīvotājus un, atbilstoši savai kompetencei, izskata iesniegumus un sūdzības

 

Gulbenes pilsētas pārvaldes biroja administratore Elita Lapsa (64473194, dome@gulbenesdome.lv)

 • Reģistrē iedzīvotāju iesniegumus un organizē atbilžu sniegšanu uz tiem
 • Koordinē iedzīvotāju pieņemšanas procesu
 • Sniedz apmeklētājiem informāciju par domes struktūru, nodaļām, darbinieku kompetenci un pilnvarām, par pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, par valsts iestādēm, par nevalstiskajām organizācijām un cita veida informāciju
 • Nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību iesniegumu noformēšanā

 

Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas apmeklētāju pieņemšanas centrs, vadītāja Baiba Kāposta (64474908, baiba@gulbenesdome.lv)

 • Pieņem iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus
 • Sniedz apmeklētājiem informāciju par domes struktūru, nodaļām, darbinieku kompetenci un pilnvarām, par pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, par valsts iestādēm, par nevalstiskajām organizācijām un cita veida informāciju
 • Apkopo un regulāri aktualizē informāciju par domes struktūrvienību, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu veidiem vai to saņemšanas kārtības izmaiņām
 • Sniedz apmeklētājiem informāciju par pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību, procedūru secību un nepieciešamajiem dokumentiem
 • Nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību iesniegumu noformēšanā

 

Atpakaļ