Gulbenes pilsētas portāls

Nekustamais īpašums, būvniecība

Drukāt

Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma ekonomiste Maija Grāve (64474901, maija@gulbenesdome.lv)

 • Izsniedz izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu
 • Izsniedz izziņas VID par lauksaimniecībā izmantojamo zemi
 • Atbild uz jautājumiem par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu

 

Gulbenes novada domes teritorijas plānotāja Anita Vaska (64474903, anita@gulbenesdome.lv

 • Sniedz informāciju par zemes īpašumu atļauto izmantošanu Gulbenes pilsētā un pieņem iesniegumus par atļautās izmantošanas veida maiņu
 • Izsniedz izziņas par būvniecības ieceres atbilstību pilsētas teritorijas plānojumam
 • Izsniedz topogrāfisko plānu kopijas
 • Pieejama informācija par pilsētvides plānojumu (elektrotīkli, telekomunikācijas, ūdensvads utml.)

 

Gulbenes novada domes zemes ierīcības inženiere Anita Deksne (64474919, 26171436, anita.deksne@gulbenesdome.lv)

 • Sniedz informāciju par Gulbenes novada domes īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to atsavināšanas vai iznomāšanas iespējām
 • Sniedz konsultācijas par nekustamo īpašumu dalīšanu, apvienošanu, adreses vai nosaukuma piešķiršanu
 • Izskata iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus novada zemes jautājumu jomā

 

Gulbenes novada būvvalde, vadītājs – būvinspektors Jānis Ziemelis (64474912, 29277150, janis@gulbenesdome.lv)

 • Informatīvu dokumentu sagatavošana:

zemes rakšanas darbu atļauju izsniegšana;

tehnisko noteikumu pieprasīšana un apkopošana no valsts, pašvaldību un juridiskām iestādēm;

vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas karšu izskatīšana un akceptēšana;

vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūves shēmu izskatīšana un akceptēšana.

 • Ēku pieņemšana ekspluatācijā
 • Izziņu izsniegšana:

par nekustamā īpašuma tiesisko pamatojumu un jaunbūvju raksturojumu;

par būves neesamību, u.tml.

Gulbenes novada būvvaldes nolikums

Būvvaldes informācija

Atpakaļ