Gulbenes pilsētas portāls

Maksājumi, pašvaldību nodevas

Drukāt

Gulbenes pilsētas pārvaldes speciāliste grāmatvede Iluta Rudzīte (64474907, iluta@gulbenesdome.lv

  • Aprēķina un nodrošina pašvaldības zemes, telpu un inventāra nomas maksas uzskaiti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
  • Aprēķina un nodrošina pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku maksas par ēdināšanu uzskaiti
  • Aprēķina un nodrošina mūzikas un mākslas skolu vecāku līdzdalības maksas uzskaiti

 

Gulbenes pilsētas pārvaldes speciāliste kasiere Jeļena Bakāne (64471408, jelena.bakane@gulbenesdome.lv)  

  • Iekasē samaksu par pašvaldības zemes, telpu un inventāra nomu
  • Iekasē pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku maksu par ēdināšanu
  • Iekasē mūzikas un mākslas skolu vecāku līdzdalības maksu
  • Iekasē nekustamā īpašuma nodokli
  • Iekasē dažādas pašvaldības nodevas
  • Izmaksā Sociālā dienesta piešķirtos pabalstus

 

Atpakaļ