Gulbenes pilsētas portāls

Labiekārtošana, sabiedriskā kārtība

Drukāt

Gulbenes labiekārtošanas iestāde, vadītāja Ligita Miezīte (64474300, 29354272, ligita.miezite@gulbenesdome.lv)

 • Gulbenes pilsētas pašvaldības īpašumā esošās teritorijas - ietvju, laukumu, skvēru, zaļās zonas uzturēšana
 • Gulbenes pilsētas strūklaku uzturēšana, tīrīšana, ūdens papildināšana, bojājumu novēršana
 • Brāļu kapu, Brīvības pieminekļa, Čekas upuru pieminekļa,  represēto personu piemiņas pieminekļa un balto krustu piemiņas vietu uzturēšana
 • Pilsētas parku un skvēru apsaimniekošana
 • Apstādījumu ierīkošana un kopšana
 • Bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošana
 • esošo soliņu labošana un krāsošana
 • jaunu soliņu uzstādīšana
 • atkritumu urnu labošana un atjaunošana
 • atbalsta sienu un mūrīšu apkopšana
 • Sanitārā konteinera un sabiedriskās tualetes apsaimniekošana
 • Kompostēšanas laukuma Rēzeknes ielā 13B, Gulbenē uzturēšana

Vairāk informācijas

 

Kapsētu apsaimniekošanas speciāliste Valda Kupce (26460306)

 • Organizē Gulbenes Veco un Tanslavu kapu apsaimniekošanu – kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā kapa rakšanai un apbedījumu kartēšanai, kapavietai piegulošās teritorijas sakopšana pēc bēru ceremonijas, kapličas iznomāšana
 • Sniedz informāciju par apbedīšanas birojiem, ēdināšanas pakalpojumiem, izvadītājiem, mūziķiem, kapu pieminekļu izgatavotājiem
 • Izsniedz izziņas (pieejamās informācijas ietvaros) par apbedījumiem Gulbenes Vecajos un Tanslavu kapos

 

Gulbenes pilsētas pārvaldes sabiedriskās kārtības sargs Mārtiņš Didrihsons - Linards (64474917, martins@gulbenesdome.lv

 • Atbild par saistošo noteikumu izpildes kontroli Gulbenes pilsētā (“Par sabiedrisko kārtību, teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanu un labiekārtošanu Gulbenes pilsētā”; “Par kārtību skeitparka teritorijā”; “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi”; “Gulbenes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”; “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; „Gulbenes pilsētas pašvaldības Kapsētu apsaimniekošanas nooteikumi“ valsts karoga un pilsētas ģerboņa heraldikas lietošanas noteikumu ievērošanā u.c.)
 • Novērš un pārtrauc sabiedriskās kārtības pārkāpumus
 • Noskaidro likumpārkāpumus un to cēloņus, autosatiksmes drošības pārkāpumu veicinošus apstākļus
 • Sastāda administratīvos protokolus savas kompetences ietvaros par administratīvo noteikumu pārkāpumiem

Atpakaļ