Gulbenes pilsētas portāls

Komunālā saimniecība

Drukāt

Gulbenes pilsētas pārvaldes komunālās saimniecības nodaļas vadītājs Jānis Krastiņš (26119265, janis.krastins@gulbenesdome.lv)

  • Sagatavo atbildes uz iedzīvotāju un juridisko personu iesniegumiem par virszemes ūdeņu novadīšanas un pilsētā veicamo projektu jautājumiem
  • Risina konkrētās problēmas saistībā ar iedzīvotāju iesniegumiem
  • Apkopo informāciju un organizē tālākos pasākumus, kas saistīti ar lietus notekūdeņu novadīšanu slēgtajā un atvērtajā sistēmā
  • Koordinē ūdens un kanalizācijas pieslēgumu iespējas fiziskām un juridiskām personām

 

Gulbenes pilsētas pārvaldes speciālists saimnieciskajos jautājumos Gints Āboliņš  (29434614, 64473574, gints.abolins@gulbenesdome.lv)  

  • Sagatavo atbildes uz iedzīvotāju un juridisko personu iesniegumiem par pilsētas komunālo un saimniecisko sfēru
  • Risina konkrētās problēmas saistībā ar iedzīvotāju iesniegumiem
  • Apkopo informāciju un organizē tālākos pasākumus ielu un ietvju tehniskā stāvokļa uzlabošanai
  • Veic pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu apsekošanu
  • Vada pašvaldības dzīvokļu remontdarbu nepieciešamības izvērtēšanu
  • Kontrolē un organizē remontdarbus saistībā ar pilsētas ielu apgaismojumu

Atpakaļ