Gulbenes pilsētas portāls

Gulbenes sporta centra maksas pakalpojumi

DrukātKomentāru skaits: 0

Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 40.§

Gulbenes sporta centra maksas pakalpojumi

1. Gulbenes sporta centra Skolas ielā 12A, Gulbenē maksas pakalpojumi individuālajiem apmeklētājiem 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

Paskaidrojums

1.Sporta zāles izmantošana grupām

skolēniem

pieaugušajiem

1 st. 8 pers.

1 st. 1 pers.

1 st. 1 pers.

5,79

0,83

1,24

8,24

1,17

1,76

t.sk. sporta inventārs, dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. sporta inventārs, dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. sporta inventārs, dušas un 1 ģērbtuve

2.Aerobikas zāles izmantošana grupām

skolēniem

pieaugušajiem  

1 st. 12pers.

1 st. 1 pers.

1 st. 1 pers.

3,31

0,41

0,83

4,72

0,59

1,17

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

3.Trenažieru zāles izmantošana grupām

skolēniem

pieaugušajiem

1,5 st. 8 pers.

1,5 st. 1 pers.

1,5 st. 1 pers.

8,26

1,24

1,64

11,74

1,76

2,33

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

4.Saunas kompleksa apmeklējums

1 st. 6 pers.

6,60

9,40

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

5.Netradicionālo sporta veidu inventāra izmantošana (galda tenisā, novusā, florbolā)

skolēniem

pieaugušajiem  

1 st. 1 pers.

1 st. 1 pers.

0,41

0,83

0,59

1,17

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

6.Sporta centra telpu   izmantošana kultūras un sporta   pasākumiem

1 st.

33,06

47,03

t.sk. inventārs, dušas un 6 ģērbtuves, kafejnīca, tablo, apskaņošana u.c.

7.Kafejnīcas telpu izmantošana

1 st.

4,13

5,88

 

8.Sporta bumbu, aerobikas paklāju u.c. izmantošana

1 gab.

1 st. 1pers.

0,41

0,59

 

9.Maksa par ģērbtuves atslēgas nozaudēšanu

1 gab.

2,48

3,53

 

10.Dušas izmantošana individuāli

1reize 1pers.

0,83

1,17

 

11.Apskaņošana

1 st.

4,13

5,88

 

12.Sporta laukuma pie sporta centra izmantošana kultūras un sporta pasākumiem

bez inventāra

ar inventāru

1 st.

1 st.

16,53

28,93

23,52

41,16

t.sk. dušas un 6 ģērbtuves, apskaņošana

13.Sporta laukuma viena sektora izmantošana bez inventāra

skolēniem

pieaugušajiem

1 pers.

1.st.

1.st

0,41

0,83

0,59

1,17

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

14.Sporta laukuma viena sektora izmantošana ar inventāru

skolēniem

pieaugušajiem

1 pers.

1.st.

1.st

0,83

1,64

1,17

2,33

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

15.Sporta centra inventāra izmantošana ārpus sporta centra teritorijas

galda tenisa, novusa

vieglatlētikas, trenažieru inventārs

paklāji, bumbas, šahs, dambrete, šautriņas

apskaņošanas aparatūra

1 gab.1 diena

1 gab.1 diena

1 gab.1 diena

4,13

2,48

1,64

57,85

5,88

3,53

2,33

82,31

 

16.Futbola laukuma izmantošana grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

4,96

3,31

7,06

4,72

t.sk .dušas , inventārs, 6 ģērbtuves

17.Smilšu volejbola laukuma izmant. grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

2,48

1,64

3,53

2,33

t.sk .dušas , inventārs, 6 ģērbtuves

18. Strītbola laukumu izmantošana grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

3,31

1,64

4,72

2,33

t.sk .dušas , inventārs, 6 ģērbtuves

19.No maksāšanas par sporta laukuma sektoru pie sporta centra izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novadā deklarētie iedzīvotāji.

20. No maksāšanas par Sporta centra telpu izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas un Gulbenes vidusskolas skolēni sporta stundās, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi treniņu nodarbībās, basketbola komandas „Gulbenes BJSS/BUKI” spēlētāji treniņu nodarbībās, biedrības ‘’FB Gulbene 2005’’ komandas spēlētāji un audzēkņi treniņu nodarbībās, pensionāri un invalīdi, novada izlases sportisti (ar sporta centra direktora atļauju).

 

2. Gulbenes sporta centra Skolas ielā 12A, Gulbenē maksas pakalpojumi organizācijām

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

Paskaidrojums

1.Sporta zāles izmantošana grupām

skolēniem

pieaugušajiem

1 st. 8 pers.

1 st. 1 pers.

1 st. 1 pers.

7,00

1,00

1,50

9,96

1,42

2,14

t.sk. sporta inventārs, dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. sporta inventārs, dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. sporta inventārs, dušas un 1 ģērbtuve

2.Aerobikas zāles izmantošana grupām

skolēniem

pieaugušajiem  

1 st. 12pers.

1 st. 1 pers.

1 st. 1 pers.

4,00

0,50

1,00

5,68

0,72

1,42

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

3.Trenažieru zāles izmantošana grupām

skolēniem

pieaugušajiem

1,5 st. 8pers.

1,5 st. 1 pers.

1,5 st. 1 pers.

10,00

1,50

2,00

14,23

2,14

2,84

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

4.Saunas kompleksa apmeklējums

1 st. 6 pers.

8,00

11,38

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

5.Netradicionālo sporta veidu inventāra izmantošana(galda tenisā, novusā, florbolā)

skolēniem

pieaugušajiem  

1 st. 1 pers.

1 st. 1 pers.

0,50

1,00

0,72

1,42

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

6.Sporta centra telpu   izmantošana kultūras un sporta   pasākumiem

1 st.

40,00

56,92

t.sk. inventārs, dušas un 6 ģērbtuves, kafejnīca, tablo, apskaņošana u.c.

7.Kafejnīcas telpu izmantošana

1 st.

4,99

7,10

 

8. Sporta bumbu, aerobikas paklāju u.c. izmantošana

1 gab.

1 st. 1pers.

0,50

0,72

 

9. Maksa par ģērbtuves atslēgas nozaudēšanu

1 gab.

3,00

4,27

 

10. Dušas izmantošana individuāli

1reize 1pers.

1,00

1,42

 

11. Apskaņošana

1 st.

4,99

7,10

 

12. Sporta laukuma pie sporta centra izmantošana kultūras un sporta pasākumiem

bez inventāra

ar inventāru

1 st.

1 st.

19,99

35,00

28,45

49,80

t.sk. dušas un 6 ģērbtuves, apskaņošana

13. Sporta laukuma viena sektora izmantošana bez inventāra

skolēniem

pieaugušajiem

1 pers.

1.st.

1.st

0,50

1,00

0,72

1,42

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

14. Sporta laukuma viena sektora izmantošana ar inventāru

skolēniem

pieaugušajiem

1 pers.

1.st.

1.st

1,00

2,00

1,42

2,84

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

15. Sporta centra inventāra izmantošana

ārpus sporta centra teritorijas

galda tenisa, novusa

vieglatlētikas, trenažieru inventārs

paklāji, bumbas, šahs, dambrete, šautriņas

1 gab.1 diena

1 gab.1 diena

1 gab.1 diena

4,99

3,00

2,00

 

7,10

4,27

2,84

 

 

apskaņošanas aparatūra

 

70,00

99,60

 

16.Futbola laukuma izmantošana grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

6,00

3,99

8,54

5,68

t.sk .dušas , inventārs, 6 ģērbtuves

17.Smilšu volejbola laukuma izmant. Grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

3,00

2,00

4,27

2,84

t.sk .dušas , inventārs, 6 ģērbtuves

18. Strītbola laukumu izmantošana grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

3,99

2,00

5,68

2,84

t.sk .dušas , inventārs, 6 ģērbtuves

19.No maksāšanas par sporta laukuma sektoru pie sporta centra izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novadā deklarētie iedzīvotāji.

20. No maksāšanas par Sporta centra telpu izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas un Gulbenes vidusskolas skolēni sporta stundās, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi treniņu nodarbībās, basketbola komandas „Gulbenes BJSS/BUKI” spēlētāji treniņu nodarbībās, biedrības ‘’FB Gulbene 2005’’ komandas spēlētāji un audzēkņi treniņu nodarbībās, pensionāri un invalīdi, novada izlases sportisti (ar sporta centra direktora atļauju).

 

3. Gulbenes sporta centra Skolas ielā 12A, Gulbenē trenažieru zāles abonementu pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma veids

Apmeklējuma reizes mēnesī

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

Paskaidrojums

Trenažieru zāles apmeklējums Individuāli skolēniem, 1,5st.

1

8

12

16

20

1,24

6,60

9,92

13,22

16,53

1,76

9,40

14,11

18,82

23,52

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

Trenažieru zāles apmeklējums

Individuāli pieaugušajiem, 1,5st.

1

8

12

16

20

1,64

9,92

14,88

19,83

24,79

2,33

14,11

17,50

28,21

35,28

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk, dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

 

4. Gulbenes sporta centra stadiona O.Kalpaka ielā 1A , Gulbenē maksas pakalpojumi individuālajiem apmeklētājiem 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

Paskaidrojums

1. Stadiona un stadiona telpu izmantošana   kultūras un sporta pasākumiem

1 st.

28,93

41,15

t.sk.sporta inventārs, 2 ģērbtuves ar dušām, tribīnes , apskaņošana

2. Cīņas zāles izmantošana grupām

skolēniem

pieaugušajiem  

1 st. 8 pers.

1 st. 1 pers.

1 st. 1 pers.

2,48

0,41

0,83

3,53

0,59

1,17

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

3.Trenažieru zāles izmantošana

grupām

skolēniem

pieaugušajiem

1,5 st. 5 pers.

1,5 st. 1 pers.

1,5 st. 1 pers.

4,13

0,83

1,24

5,88

1,17

1,76

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

4. Vestibila zāles izmantošana grupām

1 st. 8 pers.

3,31

4,72

t.sk. dušas un 2 ģērbtuves

5.Netradicionālo sporta veidu inventāra izmantošana (galda tenisā, novusā, šautriņu mešanā)

skolēniem

pieaugušajiem  

1 st. 1 pers.

1 st. 1 pers.

0,41

0,83

0,59

1,17

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

6.Sporta inventāra izmantošana

(basketbola, futbola, volejbola bumbas, u.c.)

1 gab.

1 st. 1pers.

0,41

0,59

 

7. Maksa par ģērbtuves atslēgas nozaudēšanu

1 gab.

1,64

2,33

 

8. Dušas izmantošana individuāli

1reize 1pers.

0,83

1,17

 

9. Apskaņošanas aparatūras izmantošana

1 st.

4,13

5,88

 

10. Stadiona inventāra izmantošana ārpus

stadiona teritorijas

galda tenisa, novusa

trenažieru zāles inventārs

paklāji, bumbas, šautriņu mērķi

apskaņošanas aparatūra

1 gab.1diena

1 gab.1diena

1 gab.1diena

1 diena

4,13

2,48

1,64

57,85

5,88

3,53

2,33

82,31

 

11.Futbola laukuma izmantošana

grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

6,60

4,13

9,40

5,88

t.sk .dušas , inventārs, 2 ģērbtuves

12.Smilšu volejbola laukumu izmantošana

grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

4,13

2,48

5,88

3,53

t.sk .dušas , inventārs, 2 ģērbtuves

13. Basketbola   laukumu izmantošana

grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

3,31

1,64

4,72

2,33

t.sk .dušas , inventārs, 2 ģērbtuves

14. Volejbola   laukumu izmantošana

grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

3,31

1,64

4,72

2,33

t.sk .dušas , inventārs, 2 ģērbtuves

15.Hokeja laukuma izmantošana

grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

4,96

3,31

7,06

4,72

t.sk .dušas , inventārs, 2 ģērbtuves

16. Skeitparka   laukuma izmantošana grupām

1 stunda

2,48

3,53

 

17. Stadiona skrejceļa izmantošana grupām

1 stunda

1,64

2,33

 

18. No maksāšanas par stadiona sporta laukumu un sektoru izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novadā deklarētie iedzīvotāji.

19. No maksāšanas par Sporta centra telpu izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas un Gulbenes vidusskolas skolēni sporta stundās, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi treniņu nodarbībās, basketkola komandas „Gulbenes BJSS/BUKI” spēlētāji treniņu nodarbībās, biedrības ‘’FB Gulbene 2005’’ komandas spēlētāji un audzēkņi treniņu nodarbībās, pensionāri un invalīdi, novada izlases sportisti (ar sporta centra direktora atļauju).

 

5. Gulbenes sporta centra stadiona O.Kalpaka ielā 1A , Gulbenē maksas pakalpojumi

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cenabez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

Paskaidrojums

1. Stadiona un stadiona telpu izmantošana   kultūras un sporta pasākumiem

1 st.

35,00

49,80

t.sk.sporta inventārs, 2 ģērbtuves ar dušām, tribīnes , apskaņošana

2. Cīņas zāles izmantošana grupām

skolēniem

pieaugušajiem  

1 st. 8 pers.

1 st. 1 pers.

1 st. 1 pers.

3,00

0,50

1,00

4,27

0,72

1,42

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

3.Trenažieru zāles izmantošana

grupām

skolēniem

pieaugušajiem

1,5 st. 5 pers.

1,5 st. 1 pers.

1,5 st. 1 pers.

4,99

1,00

1,50

7,10

1,42

2,14

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

4. Vestibila zāles izmantošana grupām

1 st. 8 pers.

3,99

5,68

t.sk. dušas un 2 ģērbtuves

5.Netradicionālo sporta veidu inventāra izmantošana (galda tenisā, novusā, šautriņu mešanā)

skolēniem

pieaugušajiem  

1 st. 1 pers.

1 st. 1 pers.

0,50

1,00

0,72

1,42

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

6.Sporta inventāra izmantošana

(basketbola, futbola, volejbola bumbas, u.c.)

1 gab.

1 st. 1pers.

0,50

0,72

 

7. Maksa par ģērbtuves atslēgas nozaudēšanu

1 gab.

2,00

2,84

 

8. Dušas izmantošana individuāli

1reize1pers.

1,00

1,42

 

9. Apskaņošanas aparatūras izmantošana

1 st.

4,99

7,10

 

10. Stadiona inventāra izmantošana ārpus stadiona teritorijas

galda tenisa, novusa

trenažieru zāles inventārs

paklāji, bumbas, šautriņu mērķi

apskaņošanas aparatūra

1 gab.1diena

1 gab.1diena

1 gab.1diena

1 diena

4,99

3,00

2,00

70,00

7,10

4,27

2,84

99,60

 

11.Futbola laukuma izmantošana

grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

8,00

4,99

11,38

7,10

t.sk .dušas , inventārs, 2 ģērbtuves

12.Smilšu volejbola laukumu izmantošana

grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

4,99

3,00

7,10

4,27

t.sk .dušas , inventārs, 2 ģērbtuves

13. Basketbola   laukumu izmantošana

grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

3,99

2,00

5,68

2,84

t.sk .dušas , inventārs, 2 ģērbtuves

14. Volejbola   laukumu izmantošana

grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

3,99

2,00

5,68

2,84

t.sk .dušas , inventārs, 2 ģērbtuves

15.Hokeja laukuma izmantošana

grupām

bez inventāra

1 stunda

1 stunda

6,00

3,99

8,54

5,68

t.sk .dušas , inventārs, 2 ģērbtuves

16. Skeitparka   laukuma izmantošana grupām

1 stunda

3,00

4,27

 

17. Stadiona skrejceļa izmantošana grupām

1 stunda

2,00

2,84

 

18. No maksāšanas par stadiona sporta laukumu un sektoru izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novadā deklarētie iedzīvotāji.

19. No maksāšanas par Sporta centra telpu izmantošanu atbrīvoti Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas un Gulbenes vidusskolas skolēni sporta stundās, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi treniņu nodarbībās, basketkola komandas „Gulbenes BJSS/BUKI” spēlētāji treniņu nodarbībās, biedrības ‘’FB Gulbene 2005’’ komandas spēlētāji un audzēkņi treniņu nodarbībās, pensionāri un invalīdi, novada izlases sportisti (ar sporta centra direktora atļauju).

 

6. Gulbenes sporta centra Stadiona O.Kalpaka ielā 1A, Gulbenē trenažieru zāles abonementu pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma veids

Apmeklējuma reizes mēnesī

Cena bez PVN, latos

Cena bez PVN, euro

Paskaidrojums

Trenažieru zāles apmeklējums Individuāli skolēniem, 1,5st.

1

8

12

16

20

0,83

4,96

7,44

9,92

12,40

1,17

7,06

10,59

14,11

17,64

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

Trenažieru zāles apmeklējums

Individuāli pieaugušajiem, 1,5st.

1

8

12

16

20

1,24

8,26

11,57

14,88

18,18

1,76

11,74

16,46

21,16

25,87

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk, dušas un 1 ģērbtuve

t.sk. dušas un 1 ģērbtuve

t.sk.. dušas un 1 ģērbtuve


Atpakaļ